En av Sveriges och Europas viktigaste dricksvattentäkter är i fara!

spegelblank sjö-

Vättern förser idag över 450 000 människor med dricksvatten, inräknat  Linköping och Norrköping. Örebro kommun kommer att ta sitt vatten från Vättern, liksom Stor-Stockholm den dag Mälarens vatten inte längre är tjänligt.  Sammanlagt uppåt 4 miljoner människor!!!

De tre stora hoten mot Sveriges dricksvatten och mot människor, djur och natur i Vätternbygden är: 

JAS-övningar

Försvaret och krigsindustrin övar ovanför och skjuter i Vättern. Man vill utöka flygningar på låg höjd från 20 till 50 dagar om året och skjutningarna från 1000 till 69000 skott, rakt ner i sjön. Ammunitionen lämnas kvar på botten. Skjutningarna stör såväl boende som djurliv.

GAS

Bolaget Gripen Gas har fått tillstånd att provborra efter gas i alunskiffer på land (sammanhängande område från Borensberg, Motala, Vadstena till Tåkern) och i Vätterns botten (ett 160 km2 stort område).  Alunskiffer är den giftigaste bergarten som finns. Området innehåller naturreservat och Natura 2000-skyddat vatten.

»Rör du i alunskiffer, bryter helvetet loss!«
säger en expert på tungmetaller.

Lämnad kvar i marken, gör skiffern ingen skada.

 

GRUVA                                                                                                          

Ett gigantiskt dagbrott planeras på berget ovanför Gränna,  där Tasman Metals, vill utvinna s k sällsynta jordsartsmetaller, som används i modern teknik. Att anlägga en gruva uppströms en vattentäkt, får en expert på gruvdammar att säga:

»Gruva eller dricksvatten, valet är ert.«

 

Läs mer på övriga sidor här på vår hemsida samt på vår Facebooksida.